Follow Música de Telers to join the conversation.

When you follow Música de Telers, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Música de Telers

Valencian Community, Spain

Segell discogràfic que neix de la bonica experiència que va suposar el CD recopilatori per a Enderrock i posterior espectacle audiovisual al 2011. Artistes de diferents estils però amb molts punts en comú, sobretot, la seua procedència, de la ciutat d'Alcoi i de les comarques interiors del País Valencià, i una particular manera d'entendre la música i el món que ens envolta.